Shoptok.hr

Klarfit Vib 1000 vibracijska platforma, 5 načina, podesivo trajanje i intenzitet, crna boja

173,00 €
Electronic Star
b'Klarfit Vib 1000 vibra\xc4\x8dn\xc3\xa1 plo\xc5\xa1ina je perfektn\xc3\xbd tr\xc3\xa9ningov\xc3\xbd partner pre r\xc3\xb4zne svalov\xc3\xa9 skupiny, na zlep\xc5\xa1enie kond\xc3\xadcie a rovnov\xc3\xa1hy. Toto v\xc5\xa1etko iba s jedin\xc3\xbdm, \xc3\xba\xc4\x8dinn\xc3\xbdm fitness zariaden\xc3\xadm a dokonca bez ve\xc4\xbekej n\xc3\xa1mahy a potrebn\xc3\xbdch poznatkov. Vibra\xc4\x8dn\xc3\xbd workout aktivuje r\xc3\xb4zne telesn\xc3\xa9 z\xc3\xb3ny bez za\xc5\xa5a\xc5\xbeenia v\xc3\xa4zov a
Brend:Klarfit

Klarfit Vib 1000 vibracijska platforma, 5 načina, podesivo trajanje i intenzitet, crna boja

Trenutno najbolja ponuda:

173,00 €u Electronic Star

Opis i karakteristike

b'Klarfit Vib 1000 vibra\xc4\x8dn\xc3\xa1 plo\xc5\xa1ina je perfektn\xc3\xbd tr\xc3\xa9ningov\xc3\xbd partner pre r\xc3\xb4zne svalov\xc3\xa9 skupiny, na zlep\xc5\xa1enie kond\xc3\xadcie a rovnov\xc3\xa1hy. Toto v\xc5\xa1etko iba s jedin\xc3\xbdm, \xc3\xba\xc4\x8dinn\xc3\xbdm fitness zariaden\xc3\xadm a dokonca bez ve\xc4\xbekej n\xc3\xa1mahy a potrebn\xc3\xbdch poznatkov. Vibra\xc4\x8dn\xc3\xbd workout aktivuje r\xc3\xb4zne telesn\xc3\xa9 z\xc3\xb3ny bez za\xc5\xa5a\xc5\xbeenia v\xc3\xa4zov a k\xc4\xbabov. Obzvl\xc3\xa1\xc5\xa1\xc5\xa5 posilnenie chrbtov\xc3\xbdch i panvov\xc3\xbdch svalov si vy\xc5\xbeaduje vzpriamen\xc3\xa9 dr\xc5\xbeanie tela a dodato\xc4\x8dne pom\xc3\xa1ha aj pri spr\xc3\xa1vnom behan\xc3\xad. T\xc3\xbdmito cvi\xc4\x8deniami \xc3\xba\xc4\x8dinne aktivujete aj svaly, ktor\xc3\xa9 nie s\xc3\xba be\xc5\xbene zapojen\xc3\xa9 do cvi\xc4\x8denia. Vibra\xc4\x8dn\xc3\xa9 zariadenie nesl\xc3\xba\xc5\xbei iba na budovanie svalovej hmoty, ale vynikaj\xc3\xbaco sa hod\xc3\xad aj na natiahnutie ko\xc5\xben\xc3\xa9ho a v\xc3\xa4zivov\xc3\xa9ho tkaniva, pom\xc3\xa1ha pri odb\xc3\xbaravan\xc3\xad celulit\xc3\xaddy a redukovan\xc3\xad telesn\xc3\xa9ho tuku. Dodato\xc4\x8dne tr\xc3\xa9nujete aj krvn\xc3\xbd obeh a zlep\xc5\xa1ujete mobilitu. Aby ste cielene za\xc5\xa5a\xc5\xbeili r\xc3\xb4zne svalov\xc3\xa9 skupiny, je potrebn\xc3\xa9 zmeni\xc5\xa5 postoj. Na tento \xc3\xba\xc4\x8del sa na proti\xc5\xa1mykovej ploche ploche nach\xc3\xa1dzaj\xc3\xba vyzna\xc4\x8den\xc3\xa9 z\xc3\xb3ny, ktor\xc3\xa9 pri tr\xc3\xa9ningu umo\xc5\xbe\xc5\x88uj\xc3\xba optim\xc3\xa1lne umiestnenie chodidiel. R\xc3\xb4zne cvi\xc4\x8debn\xc3\xa9 vari\xc3\xa1cie m\xc3\xb4\xc5\xbeete v\xc4\x8faka tr\xc3\xa9ningovej ploche s rozmermi 67 x 32 cm vykon\xc3\xa1va\xc5\xa5 v stoji, sede alebo pole\xc5\xbeia\xc4\x8dky. Dva dod\xc3\xa1van\xc3\xa9 fitness popruhy priv\xc3\xa1dzaj\xc3\xba vibr\xc3\xa1cie a\xc5\xbe do ramien, aby ich taktie\xc5\xbe zapojili do tr\xc3\xa9ningu. Preh\xc4\xbeadne rozdelen\xc3\xbd LCD displej V\xc3\xa1m po\xc4\x8das workoutu ukazuje nastaven\xc3\xbd program, intenzitu ako aj d\xc4\xba\xc5\xbeku trvania tr\xc3\xa9ningu. Zd\xc4\xbahav\xc3\xa9 workout cvi\xc4\x8denia patria taktie\xc5\xbe do minulosti tr\xc3\xa9ning v pohodl\xc3\xad domova kedyko\xc4\xbevek sa V\xc3\xa1m zachce. V\xc4\x8faka kompaktnej celkovej kon\xc5\xa1trukcii si Klarfit Vib 1000 vibra\xc4\x8dn\xc3\xa1 plo\xc5\xa1ina n\xc3\xa1jde svoje miesto dokonca aj mal\xc3\xbdch obytn\xc3\xbdch priestoroch. Po \xc3\xbaspe\xc5\xa1nom tr\xc3\xa9ningu m\xc3\xb4\xc5\xbeete zariadenie bez n\xc3\xa1mahy odlo\xc5\xbei\xc5\xa5, aby \xc4\x8dakalo na \xc4\x8fal\xc5\xa1ie pou\xc5\xbeitie. \xc5\xa0tyri no\xc5\xbei\xc4\x8dky \xc5\xa1etrn\xc3\xa9 k podlahe a tlmiace vibr\xc3\xa1cie chr\xc3\xa1nia nielen citliv\xc3\xa9 podlahy pred po\xc5\xa1koden\xc3\xadm ale aj izoluj\xc3\xba zariadenie od zeme. Nadmern\xc3\xa9 pohyby zariadenia a s nimi spojen\xc3\xbd hluk je tlmen\xc3\xadm vibr\xc3\xa1ci\xc3\xad pohlten\xc3\xbd. Dostupn\xc3\xa9 farby: \xc4\x8dierna, strieborn\xc3\xa1 (produkt 10032163).'

Značajke

BrendKlarfit
Klarfit Vib 1000 vibracijska platforma, 5 načina, podesivo trajanje i intenzitet, crna boja

Primajte posebne ponude

Prijavite se na Shoptokove e-novosti za lakšu odluku pri svakoj kupnji.